Ympäristö
&
Kehitys
ry

Etusivu > Rauhandialogit

Outi Hakkarainen

Rauhandialogit muutoksen tukena Intiassa

Ympäristö ja kehitys ry on 1980-luvun puolivälistä alkaen käynyt erittäin hedelmällistä vuoropuhelua intialaisten kansalaisyhteiskunnan vaikuttajien kanssa. Tästä on syntynyt monenlaista yhteistyötä, viimeksi hanke sivilisaatioiden välisistä rauhandialogeista vuosina 2003-2005. Hankkeen pääanti oli osallistuminen Intiassa tammikuussa 2004 pidetyn Maailman sosiaalifoorumin (WSF) järjestämiseen.

Kun Ympäristö ja kehitys ry yhdessä intialaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa käynnisti Etelä-Aasian jännitteisiin liittyvää uutta hanketta keväällä 2002, tilanne alueella oli huomattavan synkkä. Intiaa hallitsi hindunationalistinen BJP-puolue ja sen taustaliike RSS oli ottanut yhä jyrkempiä kantoja maan muslimivähemmistöjä ja naapurivaltioita vastaan. Tiedossa oli, että vuoden 2004 tammikuussa järjestettäisiin Intiassa maailman neljäs sosiaalifoorumi WSF. Näistä tekijöistä kasvoi ajatus pitää Intiassa joukko tilaisuuksia yleisotsikolla ”rauhandialogit”.

Ulkoministeriön hanketuen varmistuttua kesällä 2003 mukaan yhteistyöhön kutsuttiin Suomesta joukko ympäristö- ja demokratiakysymyksiin erikoistuneita järjestöjä. Maan ystävät, Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam ja Network Institute for Global Democratisation halusivat osallistua dialogien järjestämiseen.

Hanke huipentui tammikuussa 2004 kun yli sata tuhatta ihmistä kokoontui Mumbaihin Maailman sosiaalifoorumiin kymmenistä eri maista. Rauhandialogihanke oli tavalla tai toisella mukana yli kahdessakymmenessä tilaisuudessa. Yhteistyöjärjestöjen ja KEPA:n avulla hankkeella oli Mumbaissa toistakymmentä suomalaista vapaaehtoista avustamassa tiedotuksessa, puhumassa tilaisuuksissa ja järjestämässä tapahtumia.

WSF, Mumbai 2004

Maailman sosiaalifoorumin tavoitteet

Maailman sosiaalifoorumiin liittyen yhteisenä tavoitteena oli kaksi seikkaa: nostaa esiin ympäristö ja demokratiakysymyksiä ja hakeutua yhteistyöhön intialaisten kansanliikkeiden kanssa. Molemmat tavoitteet osoittautuivat kunnianhimoisiksi, sillä Mumbain tapahtuman valmisteluissa oli suhteellisen vähän ympäristökysymyksistä kiinnostuneita tahoja ja monet kansalaisliikkeet eivät olleet kuulleet tapahtumasta mitään.

Ympäristökysymystä ei kuitenkaan lähdetty käsittelemään perinteisten teemojen kautta vaan hakeutumalla yhteistoimintaan sellaisten tahojen kautta, joiden arki liittyy suoraan luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Tällaisia olivat luonnosta elantonsa saavat maanviljelijät ja alkuperäiskansat.

Vaikka Intiaan kaupunkeihin on viime vuosina syntynyt länsimaista kulutustasoa lähentyvä yli sadan miljoonan keskiluokka, suurin osa intialaisista elää yksinkertaista ja luontoa vähän kuormittavaa elämää maaseudulla. Tämän maanviljelijöiden, kalastajien, käsityöläisten ja maataloustyöläisten ryhmän etujen vaaliminen on mitä tehokkainta ympäristönsuojelua. Sen sijaan että täytyisi etsiä uusia vaihtoehtoja tai ajaa suuria muutoksia, kannattaa vaalia olemassa olevia kestäviä elämänmuotoja.

Maatalouskysymyksissä yhteistyökumppaniksi dialogien järjestämisessä löytyi National Alliance of People's Movements (NAPM). Se on Intian suurimpia kansalaisliikkeiden verkostoja ja sen tärkeimmät jäsenliikkeet ovat maatalousyhteisöjen keskuudesta.

WSF:n merkitys Intiassa

Viisi kuukautta WSF:n jälkeen Intiassa pidettiin parlamenttivaalit. Valtaan nousi uusi kokoomushallitus Kongressipuolueen johdolla ja vasemmistopuolueiden tuella. Tulos tuli yllätyksenä, sillä edellisenä syksynä hindunationalistisen BJP-puolueen johtama liittoutuma päihitti Kongressipuolueen neljässä osavaltiovaalissa.

Monet tarkkailijat ovat sitä mieltä, että Maailman sosiaalifoorumilla oli vaikutusta parlamenttivaalien tulokseen. Tämä on sikäli yllättävää, että puolueet eivät saa osallistua WSF:n järjestämiseen ja Mumbain sosiaalifoorumi sai verraten vähän huomiota maan tiedotusvälineissä. Mumbaissa ei myöskään sanottavasti arvosteltu istuvaa hallitusta - päähuomio oli Bushin moittimisessa.

Mumbain sosiaalifoorumin sanoma oli kuitenkin selkeä: ihmiskunnan enemmistön tavoitteita ei voi sivuttaa ja nykyinen uusliberalistinen järjestys ei palvele sen etuja. Urbaanin keskiluokan vaurastumisen kääntöpuolena ovat maaseudulla asuvan väestön lisääntyneet vaikeudet. Tämä sanoma välittyi vahvana kautta Intian ja kansalaiset osallistuivat vaaleihin sankoin joukoin.

Maailman sosiaalifoorumi Mumbaissa 2004

Talouspolitiikka ei ole Intiassa uuden hallituksen myötä sanottavasti muuttunut, mutta sosiaaliset kysymykset ovat osa uutta agendaa. Ennen kaikkea uskonnollisten ryhmien vastakkainasettelu on liventynyt ja suhteet Pakistaniin ovat parantuneet huomattavasti. Nämä ovat tärkeitä muutoksia, joita rauhandialogihankekin oli omalta osaltaan mukana ajamassa.

Marko Ulvila

Koosteita WSF-aineistoista sivuilla:
www.demokratiafoorumi.fi/wsf.html
www.democracydialogues.org/