Ympäristö
&
Kehitys
ry

Etusivu > Ekoturismi

photo: Jorma Kivistö

Ekoturismistrategia

Ekoturismi on ympäristöliikkeen näkökulmasta hyvin monimutkainen ja vaikea kysymys. Ekoturismi on toisaalta tehnyt mahdolliseksi monien laajojen ja tärkeiden luonnonsuojelukohteiden säilymisen ja näin tukenut merkittävästi biodiversiteetin ja uhanalaisten eliölajien säilymistä. Toisaalta ekoturismi myös aiheuttaa suuria kasvihuonekaasujen päästöjä samalla tavalla kuin kaikki muukin matkustaminen.

Ekomatkailun merkitys

Ekoturismin taloudellinen ja työllistävä merkitys on kasvanut tavattoman suureksi. Kansainvälisten turistien lukumäärä maailmassa kasvoi 28-kertaiseksi vuosien 1950 ja 2000 välillä. Vuonna 2000 ulkomailla kävi jo 700 miljoonaa matkailijaa. Määrän odotetaan kasvavan edelleen noin 1,6 miljardiin vuoteen 2020 mennessä, elleivät terrorismiongelman paheneminen ja uudet kulkutaudit katkaise tätä kehitystä.
 
Lisää turismin taloudellisesta merkityksestä.

1990-luvulla Suomessa ajateltiin yleisesti, että internetin, tietokonepelien ja television sähköisten virtuaalitodellisuusmaailmojen sisällön tuottamisesta tulee maailman suurin ja räjähdysmäisesti kasvuaan jatkava bisnes. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että näiden alojen kasvu olisi taittumassa, ja että ihmisiä kiinnostaa kuitenkin enemmän se mikä on totta ja aitoa. Nimenomaan luonto ja sen tarjoamat elämykset ja seikkailut ovat vähemmän keinotekoista kuin mikään muu. Näyttääkin siltä että luontomatkailusta voi lähivuosikymmeninä tulla selvästi maailman suurin yksittäinen taloudellisen toiminnan alue.

Nykyisten kehityssuuntauksien valossa suurin osa maailman kaikesta turismista on vuonna 2020 ekomatkailua, ja ekomatkailu saattaa ylläpitää satoja miljoonia työpaikkoja eri puolilla maailmaa. Tällöin ekoturismista elantonsa saavista ihmisistä - ja itse ekoturisteista - tulisi jo valtava villieläinten suojelua ja ympäristönsuojelua ajava painostusryhmä.

Suuntauksella on paljon hyviä puolia, mutta siihen liittyy myös merkittäviä ongelmia. Tärkein yksittäinen ongelma ovat matkailun aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt. Tuoreen tilaston mukaan 43 prosenttia ulkomaille matkustavista ihmisistä lentää kohteisiinsa, 42 prosenttia matkustaa maanteitse (pääosin omalla autolla) ja vain 15 prosenttia kulkee meri- tai rautateitse. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC arvioi vuonna 1992, että lentoliikenteen päästöt olivat 3,5 prosenttia kaikista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasujen päästöistä. Turistien osuus kaikista lentomatkustajista on noin 57 prosenttia, ja he todennäköisesti matkustavat keskimäärin pidempiä matkoja kuin liikematkustajat. On mahdollista, että lentoliikenteen päästöt kaksin- tai kolminkertaistuvat vuoden 1992 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Kehittämiskohteet

Onko mahdollista löytää tapoja löytää järkevää strategiaa, jonka kautta aiempaa laajempi ekomatkailu olisi mahdollista ilman, että seurauksena on kohtuuttoman suuria kasvihuonekaasujen päästöjä ja muita ongelmia?
Ympäristö ja kehitys ry:n mielestä erityistä huomiota pitäisi kiinnittää seuraaviin mahdollisuuksiin:

Osa Ympäristö ja kehitys ry:n omista kehitysyhteistyöhankkeista on aina tähdännyt myös uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen. Yhdistyksen ekoturismistrategian varsinainen kulmakivi on kuitenkin yllämainitun toimenpidelistan ensimmäinen kohta: uusien, merkittävien ekoturismikohteiden synnyttäminen alueille joilla ei vielä ole laajamittaista ekoturismia, mutta joille sellaisen kehittäminen voisi olla mahdollista.

Lisäksi yhdistys tutkii mahdollisuuksia käynnistää nykyisiä malleja paremmin valastarkkailuun soveltuvien, halpojen (purje)alusten tuotantoa joidenkin eteläisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tällä hetkellä todella suuria ekoturismin kohdealueita on vain Afrikassa (Itä-Afrikka, Etelä-Afrikka, Eteläinen Afrikka, Kanarian saaret) sekä Pohjois-Amerikassa (USA, Kanada ja Meksiko). Valtaosa Euroopan ja Japanin sekä Venäjän, Kiinan, Intian ja muiden vaurastuvien Aasian maiden turisteista, jotka haluavat nähdä suuria villieläinspektaakkeleja, matkustavat tyypillisesti juuri Afrikkaan tai Pohjois-Amerikkaan. Sekä Euroopasta että Aasiasta näille alueille matkustaminen edellyttää käytännössä lentokoneen käyttöä. Euraasian alueella sijaitsevien merkittävien ekoturismikohteiden avaaminen vähentäisi lentoliikenteen päästöjä merkittävästi, koska osa Euroopan ja Aasian ekomatkailijoista matkustaisi tulevaisuudessa näihin kohteisiin, mikä lyhentäisi lentomatkoja. Sitä paitsi Euraasian kohteet olisivat monien matkustajien näkökulmasta saavutettavissa myös meritse, junalla tai linja-autolla.

Mahdollisista ekoturismikohteista enemmän.

Ympäristö ja kehitys ry on arvioinut, että sen kannattaisi ainakin tässä vaiheessa keskittyä avustamaan ensisijaisesti Vienanmeren ja Kuolan ekoturismin kehittymistä, koska:

Lisäksi Ympäristö ja kehitys selvittää vakavasti mahdollisuuksia suunnitella ja valmistaa valasturismin käyttöön nykyisiä malleja paremmin soveltuvia purjealuksia yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden eteläisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tavoitteena parempi maailma

Valasturismin painottaminen on tärkeää myös siitä syystä, että se on ehkä tehokkain tapa edistää eläinoikeusliikkeen tavoitteita. Eläinoikeusaktivistien ja lihaa syövän valtaväestön välisissä debateissa koko luonnontieteellisen todistusaineiston suuri massa on eläinaktivistien puolella.

Lisää eläintenoikeuksista ja kasvissyönnistä.

Yllä luonnosteltujen ehdotusten ajaminen ei liity pelkästään työpaikkojen luomiseen, vesi- ja nälkäongelmien ratkaisemiseen, turismin aiheuttamien päästöjen hillitsemiseen, uusiutuvan energian kehittämiseen ja uhanalaisten lajien suojeluun. Kyse on myös tulevaisuutta koskevien visioiden rakentamisesta.

Ajatus maailmasta joissa myös muille eläimille kuin ihmisille jätetään jälleen niin paljon tilaa että niistä tulee taas kiinteä osa ihmisten elämää, on tärkeä ja vahva palanen parempaa maailmaa koskevien visioiden kehittämisessä. Ihmisten elämä olisi tällaisessa maailmassa monin eri tavoin paljon rikkaampaa kuin nykyään. Me emme olisi yhtä haavoittuvaisia ja vastustuskyvyttömiä ylikansallisten yritysten mainosten ja niiden markkinoimien tulevaisuudenkuvien edessä.