Ympäristö
&
Kehitys
ry

Etusivu > Paikallisdemokratia (Vietnam)

Kylätoimikunnat kiepauttavat päätöksenteon nurin

"Sehän on parasta, että ihmiset voivat itse päättää asioistaan, kyllä he sen osaavat", sanoo Nguyen Thi Hoi. Hän on Chang Noi kylän päällikkö. Chang Noi sijaitsee Hoa Binhin maakunnassa, Pohjois-Vietnamissa, reilut 70 kilometriä Hanoista lounaaseen.

Rouva Hoi on kylätoimikunnan puheenjohtaja, yksi viidestä ja ainoa nainen. Heidät on kaikki valittu vaaleilla. Kylätoimikuntia on Hoa Binhissa nyt viisi, kahden piirikunnan alueella.

Muutos on suuri Vietnamissa. Maan hallintokulttuuri on varsin hierarkkinen ja toimii keskitetysti, useimmiten päätökset virtaavat keskushallinnosta maa ja piirikuntien kautta kuntiin ja sieltä kyliin. Monet ihmiset kokevat, ettei heillä ole paljoakaan mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden kulkuun. Tällaisella hallintotavalla on Vietnamissa vuosituhantinen historia, se on siis juurtunut syvään ja poikkeamat oudoksuttavat.

Nguyen Thi Hoi / Chang Noin kylätoimikunnan puheenjohtaja
Nguyen Thi Hoi

Osa Vietnamin Naisliiton paikallisdemokratiahanketta

Kylätoimikuntien perustaminen on osa Vietnamin Naisliiton paikallisdemokratiahanketta, jota Ympäristö ja kehitys ry tukee. Kyläkokoukset valitsevat toimikuntaan kolmesta seitsemään henkeä. Asukkaat hyväksyvät toimikunnan laatiman suunnitelman, ja toimikunta saa hankkeesta pienen potin rahaa noin 860 dollaria suunnitelman toteuttamista varten. Suurimman osan kyläsuunnitelman tarvitsemista rahoista asukkaat maksavat itse ja työt tehdään talkoilla.

Kylätoimikunnat ovat rakentaneet vesitankkeja ja johtoja puhtaan juomaveden saamiseksi koteihin. Asukkaat ovat myös pystyttäneet ulkohuusseja ja korjanneet kylän yhteisiä kokoontumistiloja ja kouluja. He ovat rakentaneet suojia vesipuhveleille ja valaneet suojiin betonista lattian saadakseen lannan kerätyksi mahdollisimman visusti talteen ja lannoitteeksi pelloille.

Toimikunnat ovat perustaneet myös pieniä lainaohjelmia, joista asukkaat voivat saada muutaman kymmenen dollarin suuruisia lainoja viljelystensä vahvistamiseksi, kaupankäyntiä varten tai muuhun tulojen hankintaan. Osalla toimikunnista on myös lääkekassoja, niistä lainataan rahaa lääkkeiden ostoon, tai rahastoja ympäristön kunnostamista varten. Niistä saa lainaa vaikkapa kompostin perustamiseen tai puuntaimien hankintaan. "Asiat hoituvat jouhevasti, lainoja maksellaan ennen aikojaankin takaisin", kertoo Nguyen Thi Hoi.

Kokeilu on ollut menestyksekäs

Naisliitto vasta kokeilee lähestymistapaa. Se lähti vuonna 2001 liikkeelle ensin kolmessa kylässä, ja laajeni pian kahteen uuteen paikkaan. Aluksi se oli sivupolku isommassa pienlaina ja säästöohjelmassa, jota Devaid ry ja Vietnam-seura tuolloin tukivat, nyt sitä rahoittaa Ympäristö ja kehitys ry. Paikallisdemokratiahanke aloitettiin, jotta kaikki halukkaat maaseutukylissä pääsisivät mukaan yhteistyöhön, myös ne joilla ei ole varaa ottaa lainoja, edes pieniä lainoja (50 - 100 dollaria). Asukkaat halusivat vahvistaa kyliensä omavaraisuutta ja yhteishenkeä.

Hankkeen alkuvaiheessa demokratia sana ei ollut maaseudulla juurikaan käytössä, siihen suhtauduttiin vähintäänkin varoen. Vuonna 2003 hallitus kuitenkin saati demokratia-asetuksen, sen tarkoituksena on vahvistaa ihmisten osallistumista päätöksentekoon nimenomaan paikallisella tasolla. Uudesta asetuksesta huolimatta kanavat ihmisten osallistumiseksi eivät juurikaan muuttuneet, mutta toimintaympäristö Naisliiton ja Ympäristö ja kehitys ry:n yhteistyölle kyllä muuttui. Hankkeesta tuli kaivattu kouriintuntuva esimerkki, miten toteuttaa uusia säädöksiä.

Kokeilu on ollut menestyksekäs, kylätoimikuntien jäsenet ovat innostuneita työstään ja useat kylät Hoa Binhissa haluaisivat tulla ohjelmaan mukaan.

Toimikunnat valitaan vaaleilla

Vietnamilaisissa kylissä on perinteisestikin pidetty ja pidetään yhä muutama kyläkokous vuodessa. Ja kylissä on pientä palkkaakin saavat kyläpäälliköt. Mikä tässä yhteistyössä sitten innoittaa? Mika muuttaa tilanteen? Ratkaisun täytyy olla raha ainakin osin. Toimikunnat saavat käyttöönsä rahaa, josta ne saavat itse päättää. Rahapotti on järkevässä suhteessa kylissä ja kotitalouksissa muutoinkin liikkuvan rahan määrään, ja asukkaat joutuvat satsaamaan myös omaa aikaansa ja omia varojaan. Näin käyttökohteet ovat taatusti tarkkaan punnittuja. Raha, josta saa itse päättää, vahvistaa ja konkretisoi vaikuttamisen. Yhteisöt voivat oikeasti toteuttaa tärkeiksi kokemiaan hankkeita.

Myös vaaleilla saattaa olla osansa: kylätoimikunnat valitaan vaaleilla ja asukkaiden luottamusta nauttivilla henkilöillä on todellinen mahdollisuus tulla valituiksi. Neljässä tapauksessa viidestä kylätoimikunnan puheenjohtaja kuitenkin on sama henkilö kuin virallinen kyläpäällikkö. Mutta toisin kuin virallisessa järjestelmässä, toimikunnassa on useita henkilöitä, joten töitä voi jakaa ja on toimittava yhdessä.

Seisomassa vasemmalta rouva Thuc, rouva Khuyen, herra Hoang, rouva Dau, rouva Xanh ja rouva Luong. 
Istumassa vasemmalta rouvat Tra, Dot ja Hoi ja Du.
Chang Noin kylätoimikunta.

Kokeilu aiotaan laajentaa valtakunnalliseksi

Naisliitto järjesti vuonna 2004 seminaarin, joka kävi paikallisdemokratiakokeilun kokemuksia läpi. Se päätyi ehdottamaan kokeilun laajentamista valtakunnalliseksi ohjelmaksi. Nykyisessä hankkeessa on mukana noin 8000 ihmistä neljässä kunnassa. Ohjelma laajeni vuonna 2005 kolmeen uuteen kylään kolmen eri kunnan alueelle Cao Phongin piirikunnassa Hoa Binhissa. Tavoitteena on, että Cao Phongista tulisi lähestymistavan keskus, tukikohta, josta muutkin alueet voisivat ammentaa kokemuksia ja neuvoja.

Vuosina 2006 - 08 Naisliiton on tarkoitus aloittaa paikallisdemokratiahanke kahdessa muussakin maakunnassa. Ja jos kokeilu sujuu yhtä hyvin kuin tähän asti, on toiveita, että se todella olisi vuosikymmenen vaihteessa valtakunnallinen ohjelma.

Ympäristö ja kehitys ry sai Paccomilta virallisen toimintaluvan lokakuussa 2006. Kylätoimintaliikkeen laajeneminen Hoa Binhin maakunnasta muihin maakuntiin lykkääntyi hieman (vuoteen 2007), sillä hankevastaavan Mrs. Tamin pesti Vietnam Seuran palveluksessa jatkui odotettua pidempään. Valmistelevia keskusteluja Naisliiton ja muiden paikallisviranomaisten kanssa käytiin kuitenkin jo Bac Giangissa ja Ha Tayssa (maakuntia kumpikin). Cao Phongin alueen Naisliitto Hoa Binhissa toimii liikkeen laajenemisen keskuspaikkana. Tan Minhin yksinhuoltajanaisten ryhmä alkoi kehittää itselleen vaihtoehtoisia tulonhankintamuotoja maanviljelyksen oheen, sillä alue sijaitsee lähellä Hanoin lentokenttää ja maita on otettu teollisuuskäyttöön. Myös yksinhuoltajanaisten maanviljelyspalstat siirtynevät joidenkin vuosien sisällä muuhun käyttöön. Yksinhuoltajat ja heidän lapsensa kävivät ompelukurssin ja valmistivat koe-erän silkkimakuupusseja Suomeen.

Jaana Airaksinen

Yhteystiedot.